НАШАТА ВИЗИЯ

Използвайки знанията натрупани през годините, чрез поддържане на пряка връзка между консултанти и разработчици от научното звено, ние създаваме в експерименталното производство  продукти с висока биологична стойност. Продуктите са предназначени за подпомагане здравето на човека за по-добро качество на живот.

КАК СЕ СЪЗДАВАТ НАШИТЕ ПРОДУКТИ?

След като получим информация от нашите партньори за нуждата от създаване на конкретен продукт, научното звено извършва справка за състоянието на проблема в световен мащаб използвайки реферирани бази данни. След установяване на актуалното ниво за разработените към дадения момент продукти в световен мащаб, се създава алгоритъм за производство позоваващ се на принципите на клетъчното хранене и технология на БАВ (Биологично -  активни вещества). Новосъздадения алгоритъм се прилага в цеха за експериментално производство, провеждат се поредица от лабораторни анализи на произведения продукт и при доказана налична биологична активност, се пуска на пазара за продажба.   more ...

News | Products | Downloads | Company Info | Contact Us | Links