НОВИНИ 

Нашето предложение за стабилизиране на организма при вирусни инфекции (включващи и такива причинени от

SARS-Cov2 [Covid-19]).

Програма с хранителни добавки за стабилизиране на организма при вирусни инфекции!

Resveratrol C

 more ...

ViralPROTECT

 more ...

Se-Methionin

Natural Colors

 more ...

В програмата са включени натурални биологичноактивни вещества, подпомагащи стабилизирането на организма срещу вирусни инфекции. Използвана е възможността за стимулиране на продукцията на Интерферон 1, посредством усилване сигнализацията чрез Toll-like receptor 7 (TLR7) и Mitochondrial antiviral-signaling protein (MAVP)

 more ...

При много инфекции, включително и причинени от SARS-Cov2 [COVID-19], в тъканта на разпространение в отговор на възпалението се образува фибринозна белтъчна структура, която след излекуване остава като остатъчно изменение (щета) на съответното място.

Такова остатъчно изменение би могло в бъдеще да влоши функцията на увредената тъкан и това до доведе до следващ здравословен проблем. Ето защо от изключително значение за възстановяването на тъканта е остраняването на образувалата се фибриларна белтъчна структура. Това би могло да се осъществи чрез инвазивен подход или чрез въздействие на вещества доставени от вън.

Нашето предложение за справяне с този проблем е чрез доставка на БАВ (в този случай ензими с фибринолитично действие) доставени по пътя на храната до целевата тъкан.

Продуктите включващи ензими с фибринолитично деиствие са следните:

FibrinoZIME

 more ...

NattoZIME

 more ...

ВНИМАНИЕ!!! Тези продукти имат изразено фибринолитично действие, което води до системно подобряване на циркулацията на кръвта и нейното разреждане. Ако приемате препарати за разреждане на кръвта, както и ако имате проблем с кръвоизлеви или трудно зарастване на рани, моля консултирайте се с вашия лекар преди да използвате тези продукти.

.

News | Products | Downloads | Company Info | Contact Us | Links