Разгледайте информацията за нашите партньори.

    

    

д-р Рада Алексиева
България, Пловдив
ул. Иван Рилски 52
тел.: 0884155378
е-майл:
r_alexieva@hotmail.com

 

допълнително =>

    

   

        

 д-р Екатерина Яковлиева 
България, Пловдив
ул. Иван Рилски 52
тел.: 0889 286 703
е-майл:
ktrn.katia@gmail.com

 

допълнително =>

    
  

д-р Маруся Малячкина
алерголог, педиатър
България, Варна,
    бул. Съборни 11, ет. 2, офис 5
тел.: 088 857 9629

допълнително =>

    

    
    

Георги Боев 
хомотоксиколог § нутриционист

България, Варна
ул. Константин Доганов 34А
тел.: 0878 258 892
е-майл: boev.homotoxicology@gmail.com

допълнително =>

мнения =>