Natural Clinic Ltd.
България, Пловдив,
тел.: 0887939672
e-mail:
naturalclinic.eu@gmail.com

    

 

Институт по криобиология и
хранителни технологии
България, София,
ул. Черни връх, 53, 
http://www.ikht.bg